GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE PRACY I ORGANIZACJI
GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ŁASZCZOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 
1. Przedszkole jest czynne od godziny 7.00- 16.00 po godzinie 9.00 drzwi przedszkola będą zamknięte.
2. Godziny pracy oddziałów:
 
• I- 3,4 latki wychowawczyni Pani Anna Koper oddział czynny od 7.00 do 16.00, śniadanie o 9.00 obiad 12.00, podwieczorek 14.20
 
• II- 4,5 latki wychowawczyni Pani Dorota Kawka- oddział czynny od 7.30 do 14.30 śniadanie 9.00, obiad 12.00, podwieczorek 14.20
 
• III- 5,6 latki wychowawczyni Pani Mirosława Tucka- oddział czynny od 7.30 do 14.30 śniadanie 8.50, obiad 11.50, podwieczorek 14.20
 
• IV- 6 latki wychowawczyni Pani Elżbieta Dziki oddział czynny od 8.00 do 15.00, śniadanie 9.30, obiad 12.30, podwieczorek 14.20
 
• V – 5,6 latki wychowawczyni Pani Justyna Bednarska oddział czynny od 7.30 do 13.30 śniadanie 9.00, obiad 12.00.
 
Rodzice wchodzą tylko do szatni i wysyłają do sali swoje dziecko. Prosimy o bezwzględne przestrzegania godzin pracy oddziałów.
 
Od 7.00 do 7.30 będzie tzw. czas świetlicowy dla dzieci dojeżdżających i dla dzieci potrzebujących opieki. Lista dzieci świetlicowych do wpisu w szatni.
 
3. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dzieci bez objawów chorobowych. Odbierają dziecko w ustalonym czasie od opiekuna.
 
4. W związku z pandemią COVID 19 dzieci z poszczególnych grup należy przyprowadzać o wyznaczonych godzinach, grupa najmłodsza od godziny 8.00 do 8.30, pozostałe grupy w godzinach pracy oddziału z zachowaniem środków ostrożności ( zachowanie odległości, maseczki, dezynfekcja rąk, rękawiczki).
 
5. W związku z epidemią w salach nie będzie dywanów i przedmiotów, których nie można zdezynfekować. Dzieci nie przynoszą niczego z domu. Ubrania na zmianę i wodę zostawiamy w szatni na półce.
 
6. Dzieci dojeżdżające w autobusie mają obowiązek zakładania maseczek. W miarę możliwości zaleca się dowożenie dziecka przez rodziców.
 
7. Karty pracy( płatne u nauczyciela w grupie) :
a. Język angielski – w każdej grupie wiekowej – karty pracy , w grupie najmłodszej prosimy o czysty zeszyt.
b. Katecheza- w grupach najstarszych prowadzi Ks. Michał Kruk
c. Logopedia- dla dzieci potrzebujących
 
Karty pracy : Planeta dzieci wyd. WSiP
• 3latki- cena kompletu 90zł- grupa p. Anna Koper
• 4latki- cena kompletu 102 zł- grupa p. Anna Koper
• 4latki- cena kompletu 110zł (dodatkowy zeszyt ćwiczeń)- grupa p. Dorota Kawka
• 5latki cena kompletu 143zł - grupa p. Dorota Kawka
• 5 i 6latki cena kompletu 143 zł- grupy p. Mirosława Tucka, Elżbieta Dziki, Justyna Bednarska
 
8. Rada Rodziców – składka jednorazowa 130 zł (wpłata w Banku)
 
9. Podstawa programowa w naszym przedszkolu jest realizowana w godzinach 8.00- 13.00, są to bezpłatne godzinny w przedszkolu. Godziny od 7.00 do 8.00 i od 13.00-16.00 są godzinami płatnymi, każda rozpoczęta godzina 1zł. (6 -latki nie płacą czesnego).
 
10. Wyżywienie- stawka dzienna 6zł
a. Śniadanie + obiad -5 zł
b. Podwieczorek – 1zł
Wpłaty dokonujemy do 15 każdego miesiąca w banku. Druki do pobrania w szatni. Odpisy za nieobecności w następnym miesiącu.
 
11. Rodzice zakupują dzieciom ciapy i teczkę na prace. Prosimy podpisać.