Prosimy Rodziców o przedstawienie dowodu wpłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu za miesiąc marzec 2020r.

u intendenta stołówki - Pana Sławomira Swatowskiego.

            Dowód wpłaty za posiłki jest niezbędny do odliczenia dni nieobecności dziecka w przedszkolu w marcu 2020 r. z powodu pandemii

i naliczenie kwoty należności za posiłki w miesiącu wrześniu 2020.