„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna akcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

        22 września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy włączamy się w sprzątanie świata. Łączymy się ze wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.