GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Dnia 23.03.2021r.

odbyło się zebranie Komisji Rekrutacyjnej przy Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie.

Komisja zapoznała się z regulaminem i harmonogramem rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie.

Komisja przeanalizowała i sprawdziła 42 wnioski.

W wyniku weryfikacji wyłoniła 28 kart z brakującymi dokumentami - lista dzieci niezakwalifikowanych.

Poprawnych wniosków było 14 - lista dzieci zakwalifikowanych.

Po dostarczeniu odpowiednich dokumentów Komisja zostanie powołana w drugim terminie, w celu dokonania dalszej rekrutacji.

                                                                                         

                                                                                            Przewodniczący Komisji: Grażyna Ponikowska-Czok

Listy dzieci będą wywieszone na drzwiach przedszkola.