Dni adaptacyjne będą odbywały się do 25. 08. 2021 r.