W roku szkolnym 2021/2022 autobusy dowożące dzieci będą kursować bez zmian,

czyli według rozkładu z poprzedniego roku szkolnego.

Dnia 1 września 2021r. autobus będzie przywozić dzieci od godziny 8.00 do godziny 9.00,

powrót do domu o godzinie 12.30.