Dzieci z grupy III, IV i V zapraszamy do przedszkola od godziny 7.30.

Dzieci 3 i 4-letnie przychodzą do przedszkola od godziny 8.30.

W dniu tym odbędzie się spotkanie integracyjne dzieci w poszczególnych oddziałach.

Z posiłków będzie tylko śniadanie.

Prosimy o odświętny ubiór dzieci.