GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Dnia 11.02 (piątek) 2022r.

w naszym przedszkolu odbędzie się

" Bal Karnawałowy" w grupach.

Prosimy o przygotowanie kostiumu karnawałowego dla dziecka.

Od 07.02. do  25. 02.2022r. wydawane będą Rodzicom

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie

w roku szkolnym2022/2023

dla dzieci, które w bieżącym roku szkolnym chodzą już do naszego przedszkola.

Druki deklaracji będą wydawać wychowawcy poszczególnych grup.

Proszę o wypełnienie druków deklaracji i zwrócenie ich do końca miesiąca, czyli do 28 lutego 2022r.

 

Od 1 marca do 18 marca 2022r. będą przyjmowane wnioski

o przyjęcie dzieci, które chcą uczęszczać do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie w roku szkolnym 2022/2023.

 

Prosimy zainteresowanych Rodziców lub opiekunów o pobranie wniosków ze strony internetowej naszego przedszkola

lub poproszenie o druk wniosku z kancelarii przedszkolnej.

 

 

 

Od 1 lutego 2022r. stawka wyżywienia za jeden dzień:

Śniadanie + obiad 6 zł

Śniadanie + obiad + podwieczorek 7,50 zł

W dniu Święta Babci i Dziadka

zamiast poczciwych kapci

od wnuków serdeczne życzenia -

niech się Wam spełnią Wasze marzenia.

Bo nie jest za późno na ten uśmiech na twarzy

płynący ze spełnienia marzeń

Z najlepszymi życzeniami

https://www.facebook.com/Gminne-Przedszkole-w-Łaszczowie-105688054433647

 

 Nr 9/2021/2022

 

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

z dnia 21 stycznia 2022r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim zarządzam, co następuje:

 §1

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w przedszkolu w grupie 6-latków od dnia 21.01.2022r. do 27.01. 2022 r. w związku z wystąpieniem w grupie 6-latków potwierdzonego wynikami badań przypadków zakażeń SARS-COV-2 u nauczyciela .

2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1 zajęcia w grupie 5-latków będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                  Dyrektor Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

                                                                              Jolanta Chodurska