GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Zarządzenie Nr 7/2021

 

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Łaszczowie
z dnia 12 lutego 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu

w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w Gminnym Przedszkolu we wszystkich grupach od dnia 12 lutego 2021r. do 15 lutego 2021 r. w związku z panującymi nadzwyczajnymi warunkami atmosferycznymi panującymi od kilku dni, utrudniającymi dotarcie do przedszkola , które mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i personelu.

  2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania w Przedszkolu w we wszystkich grupach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminnego Przedszkola .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Jolanta Chodurska

Dyrektor Gminnego Przedszkola

 

W styczniu 2021 roku

wyłoniono zwycięzców powiatowego konkursu plastycznego 

Najpiękniejsze szopki i stroiki świąteczne.

W kategorii: stroiki-przedszkola 

pojawiły się dzieci z naszego przedszkola.

Jesteśmy dumni, że w naszym gronie są tak zdolne dzieci.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Aktywnie uczestniczymy w ogólnpolskiej akcji edukacyjnej

"Dzieci uczą rodziców".

Za udział w II lekcji pod hasłem "Magiczny czas"

otrzymaliśmy podziękowanie.

Czekamy na kolejne ciekawe lekcje i zajęcia.

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci a  22 stycznia Dzień Dziadka

Z tej okazji przygotowaliśmy akademię dla naszych Dziadków

Ze względu na sytuację w kraju akademia odbyła się online

Były wiersze i piosenki, skecz "Dziadek, stołek i rosołek" oraz układ taneczny "Krakowiaczek"

Na koniec życzenia i STO LAT dla naszych DZIADKÓW

Dnia 21 grudnia 2020 r.

spotkaliśmy się, by wspólnie kolędować i świętować.

Na początku naszego spotkania 

Pani Dyrektor złożyła

Dzieciom, Rodzicom, Nauczycielom i wszystkim pracownikom przedszkola świąteczna życzenia.

Potem dzieci z poszczególnych grup wiekowych zaprezentowały wiersze, kolędy i pastorałki.

Następnie wszyscy śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. 

Niektóre z nich porwały dzieci do tańca.

Wszystkich ogarnął magiczny nastrój nadchodzących świąt.

Wszystkim życzymy zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych słonecznych dni w nowym nadchodzącym Roku 2021.