GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE PRACY I ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ŁASZCZOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 1. Godziny pracy oddziałów:
  • I wychowawczyni Justyna Bednarska, nauczyciel Anna Koper- oddział czynny od 7.00 do 16.00
  • II wychowawczyni Grażyna Ponikowska- Czok, nauczyciel Jolanta Jędrusina, nauczyciel wspomagający Marlena Stepuch- oddział czynny od 7.30 do 14.30
  • III wychowawczyni Dorota Kawka, nauczyciel Anna Koper- oddział czynny od 7.30 do 14.30
  • IV wychowawczyni Mirosława Tucka, nauczyciel Jolanta Chodurska i Jolanta Jędrusina- oddział czynny od 8.00 d 15.00
  • V wychowawczyni Elżbieta Dziki, nauczyciel Diana Tucka, Justyna Bednarska- oddział czynny od 7.30 do 13.30.
 2. Przedszkole jest czynne od 7.00 do 16.00; śniadanie o godzinie 9.00, obiad 12.00, podwieczorek 14.20.
  • Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.45
  • Od 8.00 do 13.00 jest realizowana podstawa programowa i te godziny są niepłatne (tzw. czesne)
  • Od 7.00 do 8.00 i od 13.00 do 16.00 jedna godzina 1zł (czesne)
  • Stawka żywieniowa 6 zł (odpisy w następnym miesiącu) śniadanie + obiad -5zł ; podwieczorek 1zł
  • Płatność do 15 każdego miesiąca
  • Rada Rodziców 130 zł na cały rok- wpłata na konto Rady Rodziców;
  • Wpłata 20 zł na papier do ksero – bez kart pracy (dotyczy grupy I), cena kart pracy w innych grupach będzie podana w innym terminie.
  • Wodę do picia dla dzieci przynoszą rodzice i pozostawiają w szatni dziecka;
  • Dziecko przynosi do przedszkola; teczkę, ciapy, ubranie na zmianę w razie „czegoś”
  • Nie myjemy zębów, ręce wycieramy w ręczniczki papierowe;
  • Nie przynosimy z domu zabawek
  • Język angielski w grupie Pani Aneta Hałasa
 3. Rodzice otrzymają do zapoznania się i podpisania oświadczenia:
  • Na wyjazdy i wyjścia dziecka
  • Na przeprowadzenie kontroli czystości i pomiaru temperatury dziecka
  • Upoważnienie do odbioru dziecka
  • Wybór do Rady Rodziców
  • Przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci bez objawów chorobowych.
 4.  W roku szkolnym 2021/2022 nadal obowiązują procedury na czas pandemii.  

  Procedury obowiązujące w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań

  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.).

   

  http://przedszkole.laszczow.pl/index.php/124-procedury

Dzieci z grupy III, IV i V zapraszamy do przedszkola od godziny 7.30.

Dzieci 3 i 4-letnie przychodzą do przedszkola od godziny 8.30.

W dniu tym odbędzie się spotkanie integracyjne dzieci w poszczególnych oddziałach.

Z posiłków będzie tylko śniadanie.

Prosimy o odświętny ubiór dzieci.

W roku szkolnym 2021/2022 autobusy dowożące dzieci będą kursować bez zmian,

czyli według rozkładu z poprzedniego roku szkolnego.

Dnia 1 września 2021r. autobus będzie przywozić dzieci od godziny 8.00 do godziny 9.00,

powrót do domu o godzinie 12.30.

Dnia 26 sierpnia (czwartek) o godz. 10.00

zapraszamy na spotkanie

Rodziców dzieci, które pierwszy raz będą uczęszczać do naszego przedszkola. 

Dni adaptacyjne będą odbywały się do 25. 08. 2021 r.