GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Lista dzieci grupa I

Wychowawca: Pani Anna Koper

Zbliża się dzień 1 września. W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym przedszkolu nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

W tym dniu placówka będzie czynna od godziny 7.00, dla dzieci przewidziane jest śniadanie o godzinie 10.00, obiadu nie będzie.

Dla bezpieczeństwa dzieci, rodziców i pracowników przedszkola rodzice przyprowadzają swoje dzieci do drzwi sali(rodzice nie wchodzą do sali) i opuszczają budynek przedszkola. Rodzice wchodzą do przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, przyłbica, rękawiczki, dezynfekcja rąk).

W dniu 1 września dzieciom z grupy najmłodszej w wyjątkowej sytuacji może towarzyszyć jeden rodzic. ( Przy zachowania zasad bezpieczeństwa)

Informacje dotyczące organizacji i pracy przedszkola zostaną przekazane w formie pisemnej dziecku do wglądu dla rodzica.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 2 lipca 2020r. do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe (bez objawów kataru, kaszlu, gorączki, itp.).

W sytuacji, gdy rodzice chcą zrezygnować z opieki przedszkolnej na rok szkolny 2020/2021

należy zgłosić do dnia 31.08.2020r.

Zapraszamy po odbiór dyplomów ukończenia przedszkola

 dzieci z grupy Pani Anny Koper

w przez cały miesiąc lipiec 2020r.

w godzinach 9.00- 10.30.

Prosimy o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 

Dyrektor : Jolanta Chodurska   i wychowawczyni grupy: Anna Koper

W wakacje spotkamy się z Panem Jezusem.

Pozdrawiam Ewa Kusy

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017, poz. 597, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), zalecam Państwu podjęcie działań profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo uczniów w okresie letnim, a w szczególności w czasie wakacji z uwzględnieniem przepisów i zaleceń dotyczących działań przeciwepidemicznych. Potrzeba swobody i zwiększonej aktywności ruchowej (spowodowana pandemią i porą letnią) stawiają przed szkołami i rodzicami poważne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa spędzania przez uczniów czasu wolnego.