GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Regulamin organizacyjny pracy stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

 

I. Postanowienia ogólne

     Niniejszy regulamin zawiera zasady organizacji pracy stołówki szkolnej z uwzględnieniem zapotrzebowania w artykuły spożywcze, wyposażenie, sposób ich rozliczania, ustalenia odpłatności za posiłki dla uczniów oraz dzieci przedszkola, jak również sprawy porządkowe związane z funkcjonowaniem.

II. Działalność stołówki szkolnej

1. Stołówka prowadzi żywienie uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Łaszczów oraz dzieci Przedszkola w Łaszczowie.

2. Stołówka może prowadzić żywienie uczniów innych szkół naszej Gminy, pod warunkiem posiadania pomieszczenia przystosowanego do wydawania       gorących posiłków.

3. Stołówka może prowadzić żywienie dla pracowników szkoły i przedszkola.

4. Stołówka może być udostępniona pod wynajem.

5. Tygodniowy jadłospis układany jest przez:     

  • kierownika stołówki,
  • szefową kuchni,
  • przedstawiciela przedszkola,
  • przedstawiciela rodziców.

6. Jadłospis wywieszony jest na tablicy informacyjnej stołówki.

7. Zmiany jadłospisu dokonuje się w każdy piątek tygodnia roku szkolnego.

III. Opłaty za prowadzenie usługi przez stołówkę szkolną

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

2. Uczniowie płacą kwotę pieniężną wg ustalonej stawki dziennej.

3. Wysokość dotacji ustala Rada Gminy w Łaszczowie.

4. Opłata za posiłek uwzględnia koszt zakupu surowców zużytych do przygotowania posiłku i wynosi:

    1) dla uczniów:

         a) za I danie - 1,20 zł

         b) za II danie - 3,50 zł

    2) dla dzieci uczęszczających do przedszkola:

         a) za śniadanie - 2,00 zł

         b) za obiad (I i II danie) - 3,00 zł

         c) za podwieczorek - 1,00 zł

5. Opłata dla pracowników szkoły i przedszkola obejmuje pełny koszt przygotowania posiłku. 

    Składa się z kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłku oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do wynagrodzeń osób zatrudnionych przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków wraz z kosztami utrzymania stołówki i wynosi:

         a) za I danie - 2,30 zł 

         b) za II danie - 5,80 zł

6. Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej wnoszona jest do 10-tego dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.

7. W przypadku braku opłaty za wyżywienie uczniowie nie będą mieli możliwości korzystania ze stołówki szkolnej.

8. W przypadku nieobecności stołującemu przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

9. Zwrotu opłat dokonuje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów stołujących się na koniec miesiąca, w którym wystąpiły dni nieobecności, w formie odpisu z należności za posiłek/ki w następnym miesiącu.

10. W przypadku przedszkola pełne wyżywienie będzie zapewnione przy obecności 15 dzieci.

 IV. Postanowienia końcowe

1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w taki sam sposób w jaki Regulamin został ustalony.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

Łaszczów, dn. 10.07. 2019 rok                                                                               

                                                                                                                                                    /podpis dyrektora szkoły/

 

 

18 czerwca 2019r.

odbył się

konkurs piosenki ludowej

organizowany przez

grupę nieformalną Feniks Plus i Stowarzyszenie Feniks w Łaszczowie

Chętne dzieci z obu grup 6-latków śpiewały ludowe piosenki

Dzieci z grupy 5-latków zaprezentowały piękny taniec "Maryneczka"

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy

Warto pielęgnować nasze zwyczaje i tradycje

14 czerwca 2019r.

w siedzibie Stowarzyszenia Feniks w Łaszczowie

odbył się

wiosenny konkurs recytatorski

pod hasłem

Poezja dla mamy i taty 

Nasze przedszkole reprezentowało po dwoje dzieci z każdej grupy wiekowej

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i książki za piękną prezentację wiersza

dla mamy lub taty

Każdemu ze słuchaczy zakręciła się łezka w oku ze wzruszenia

piękną recytacją wybranego wiersza

14 czerwca 2019r. 

odwiedziliśmy

Kolorwe Ranczo

Pogoda dopisała, humory też

Każdy przywiózł jakiś smakołyk dla zwierzątek, które mieszkają na ranczo

Była możliwość ich karmienia

Dzieci poznały zasady przygotowania ciasta drożdżowego

oraz smakowały

różne rodzaje serów

wykonane według indywidualnej receptury

Wszyscy aktywnie uczestniczyli w grach i zabawach ruchowych

z elementami rywalizacji

Potem nastąpił czas na baaardzoooo smaczną kiełbasę z grilla

Wycieczka była udana i wesoła

Dnia

7 czerwca 2019 r.

dzieci z naszego przedszkola

uczestniczyły

w Gminnym Konkursie Recytatorskim

Ulubione Wierszyki

Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna Gminy Łaszczów

Chętne dzieci prezentowały jeden wybrany przez siebie utwór ulubionego autora 

Powołane przez organizatorów konkursu jury

wyłoniło zwycięzców, którzy otrzymali pluszowe misie i pamiątkowe dyplomy 

Celem konkursu było zachęcanie do czytania literatury dziecięcej

oraz popularyzacja autorów ulubionych przez dzieci