GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

            Prosimy Rodziców o przedstawienie dowodu wpłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu za miesiąc marzec 2020r.

u intendenta stołówki - Pana Sławomira Swatowskiego.

            Dowód wpłaty za posiłki jest niezbędny do odliczenia dni nieobecności dziecka w przedszkolu w marcu 2020 r. z powodu pandemii

i naliczenie kwoty należności za posiłki w miesiącu wrześniu 2020.

INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE PRACY I ORGANIZACJI
GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ŁASZCZOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 
1. Przedszkole jest czynne od godziny 7.00- 16.00 po godzinie 9.00 drzwi przedszkola będą zamknięte.

Lista dzieci grupa I

Wychowawca: Pani Anna Koper

Zbliża się dzień 1 września. W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym przedszkolu nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

W tym dniu placówka będzie czynna od godziny 7.00, dla dzieci przewidziane jest śniadanie o godzinie 10.00, obiadu nie będzie.

Dla bezpieczeństwa dzieci, rodziców i pracowników przedszkola rodzice przyprowadzają swoje dzieci do drzwi sali(rodzice nie wchodzą do sali) i opuszczają budynek przedszkola. Rodzice wchodzą do przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, przyłbica, rękawiczki, dezynfekcja rąk).

W dniu 1 września dzieciom z grupy najmłodszej w wyjątkowej sytuacji może towarzyszyć jeden rodzic. ( Przy zachowania zasad bezpieczeństwa)

Informacje dotyczące organizacji i pracy przedszkola zostaną przekazane w formie pisemnej dziecku do wglądu dla rodzica.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 2 lipca 2020r. do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe (bez objawów kataru, kaszlu, gorączki, itp.).

W sytuacji, gdy rodzice chcą zrezygnować z opieki przedszkolnej na rok szkolny 2020/2021

należy zgłosić do dnia 31.08.2020r.

Zapraszamy po odbiór dyplomów ukończenia przedszkola

 dzieci z grupy Pani Anny Koper

w przez cały miesiąc lipiec 2020r.

w godzinach 9.00- 10.30.

Prosimy o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 

Dyrektor : Jolanta Chodurska   i wychowawczyni grupy: Anna Koper